FELIX VASQUEZ AGUILERA

Född 1984

”Teckning är en självklar del av min arbetsprocess. Att teckna är ett sätt för mig att tänka. Jag problematiserar och prövar mina idéer genom att teckna mig igenom dem. Det är ett sätt att visualisera och ta fram det jag tycker är intressant. Genom tecknandet letar jag efter språket till vad jag vill att en bild skall säga.

Jag arbetar ofta i serier och variationer på olika teman. Där blir tecknandet ett sätt att undersöka hur en bildserie ska utformas. Eftersom jag arbetar figurativt måste jag förstå mina figurer och den kontext de befinner sig i. Det kan börja som ett bildmanus, med enkla streckgubbar, som jag flyttar på. För att göra mina bilder arrangerar jag ofta performativa situationer där levande modeller är medskapande och själva får agera utifrån vissa förutsättningar. Bildmaterialet blir till i ett slags samarbete. Därefter arbetar jag vidare utifrån vad som uppstår i processen.

I mitt konstnärliga arbete försöker jag gestalta karaktärer och relationer mellan människor.” […]

Felix har en examen från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm (2013). Han har även studerat vid Pernbys målarskola i Stockholm.

Foto porträtt: Felix Vasquez Aguilera

Esbjörn Grip Den Tänkande Handen teckning utställning

Felix Vasquez Aguilera

STIPENDIEVINNARE 2020
Juryns motivering:

Relationens mångfacetterade uttryck är i centrum i Felix Vasques Aguileras laddade bildsvit. I ett rollspel gestaltas två mansfigurer i scener av möjligt beroende, sårbarhet, makt och tillit. Rummets dramaturgi, den psykologiska miljön, ökar förtätningen. Beröringen uttolkas i tecknandets metaövergång till tecken på hudens yta och ställer frågor kring tecknandet som språk och tanke.

Felix Vasquez Aguileras bidrag till teckningstävlingen och utställningen består av sju verk skapade 2020.

1. Utan titel, grafit på papper
2. Utan titel, grafit på papper
3. Utan titel, grafit på papper
4. Utan titel, grafit på papper
5. Utan titel, grafit på papper
6. Utan titel, grafit på papper
7. Utan titel, grafit på papper

Klicka på bilderna i bildspelet eller scrolla ned på sidan för att se verken i rätt proportion. Det kan ta en liten stund innan bilderna laddas upp. Verken kan zoomas in och förstoras via symbolerna.

1. UTAN TITEL
Grafit på papper, 2020. Originalstorlek 56x42 cm.
2. UTAN TITEL
Grafit på papper, 2020. Originalstorlek 56x42 cm.
3. UTAN TITEL
Grafit på papper, 2020. Originalstorlek 50x39,5 cm.
4. UTAN TITEL
Grafit på papper, 2020. Originalstorlek 31x37 cm.
5. UTAN TITEL
Grafit på papper, 2020. Originalstorlek 22x29 cm.
6. UTAN TITEL
Grafit på papper, 2020. Originalstorlek 23x29,5 cm.
7. UTAN TITEL
Grafit på papper, 2020. Originalstorlek 23x16,7 cm.